ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:419

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:297

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:507

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:450

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:449

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:499

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายสุรศักดิ์ คำหล้า
 
 
ประธานสภาฯ
 
     
     
 
นางสาคร ฉัตรสวรรณ์
 
นางบุญญาดา บุฒพิมพ์
รองประธานสภาฯ
 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายสุบัน บุญผล
นายระมัย ดุจดา
นางเพ็ญนี พุดโสด
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นางคำดี พุ่มจันทร์
นายสีทน ดุจดา
นายทองพูล ชุมนวน
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นายยูร คณะพันธ์
นายวิชัย คำขาว
นายสุบรรณ ตู้ทอง
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     
นายเฉลียว ฝากดี
นายทองอินทร์ พรธรรม
นายปกเกศ ยิ่งปัญญาธร
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายสุนันท์ อภัยศรี
นางหนูบ่าย ฤทธิผล
นานสุครีพ บุญเต็ม
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
     
นายมนูญ บัวใหญ่
นายไพศาล ฉัตรสุวรรณ
นายแหวง แก้วเขียว
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
     
นายบาง บัวใหญ่
นายบัวกัน พรธรรม
นายคำภู ทองแสง
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
     
นางอารยา ถนอมพลกรัง
นายสมพงษ์ ศักดิ์สร้อย
นายวิทูล ต้นแสง
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13
     
นายแช่ม จรจิตร
นายจรูญ บุญปก
นายสงคราม สำราญ
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 15
     
นายสวัสดิ์ ชุมนวล
นางอุไร ฉัตรสุวรรณ
นายสมบูรณ์ นารัตน์
ส.อบต. ม. 15
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 16