ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:437

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:311

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:522

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:463

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:463

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:517

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ทำเนียบผู้บริหาร

Share
ทำเนียบนายกฯ

 

นายเสรี ฉัตรสุวรรณ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
     นายเสรี ฉัตรสุวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ พ.ศ. 2544
   
นายผดุง คำมา (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552)
     นายผดุง คำมา ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ พ.ศ. 2552
   
นายเสรี ฉัตรสุวรรณ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556)
     นายเสรี ฉัตรสุวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ พ.ศ. 2556
   
นายผดุง คำมา (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
     นายผดุง คำมา ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน
   

 

 

ทำเนียบปลัดฯ

 

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2547)
     นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2547
   
นายอนุสรณ์ ศุภลักษณ์ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553)
     นายอนุสรณ์ ศุภลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553
   
นายสำราญ พิมพบุตร (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
     นายสำราญ พิมพบุตร ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เมื่อปีี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน