ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:438

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:311

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:522

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:463

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:463

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:517

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Share

ประวัติความเป็นมา
     ประมาณปี พ.ศ.2321 มีครอบครัวสองครอบครัว โดยการนำของนายสุโพธิ์ พันธ์นา และ มีสมาชิกจำนวน 5 คน ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหนองน้ำ ซึ่งหนองน้ำนี้ ชื่อว่า หนองบัวฮี ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 และ ในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านฝากของตำบลดอนจิก ต่อมาปี พ.ศ.2457 มีการตั้งหมู่บ้านและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้ขอมาตั้งเป็นหมู่บ้านและเป็นตำบลหนองบัวฮี เมื่อปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน


     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 13 แห่ง ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมการบริหารท้องถิ่นในอดีตเป็นรูปแบบสภาตำบลจนกระทั้งได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยมีนายเสรี ฉัตรสุวรรณเป็นผู้บริหารคนแรก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน